۲۹ شهریور, ۱۴۰۰
قبلا هم در مورد قوانین مورفی چیزهایی خوانده و شنیده بودم، اما اخیرا در وبلاگ مرد تنها...