۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳

DNA

  بر اساس مطالعاتی که نتایج آن  در PLoS ONE منتشر شد ، شواهدی مبنی بر وجود میکروکایمریسم microchimerism (انتقال...