۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳

عذرا غیبی

عذرا غیبی کارشناس شیمی محض و کارشناس ارشد شیمی معدنی و دانشجوی دکترای شیمی است . از سال ۸۷  وبلاگ نویسی را آغاز نمود و در حال حاضر با سیب پزشکی همکاری دارد. نوشته های او در سیب پزشکی را می توانید در اینجا بخوانید.

از فعالیتهای علمی وی میتوان به ساخت سنسور فنول و گلوکز بر پایه نانوذرات اشاره کرد که روش  بکار رفته در ساخت سنسورهای فوق، روشی جدید بشمار می رود.

لیست مقالات ملی و بین المللی ارائه شده  در زمینه شیمی معدنی، شیمی تجزیه و نانو شیمی

۱ . Preparation and Characterization of Ni-Al-NO3 Layered Double Hydroxide

 دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران در رشت

۲ . Structral and chemical synthesis of spinel nickel ferrite (NiFe2O4 )nano – particles

 دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران در رشت

۳ . ِDetermination of  Phenol  Redox Potential with a Ni-Al  Layered Double Hydroxide Film Modified Glassy Carbon Electrode 

 چهاردهمین همایش شیمی فیزیک ایران در کیش

۴ . تعیین  پتانسیل های ردوکس گلوکز با الکترود اصلاح شده کربن شیشه ای توسط هیدروکسید دو گانه لایه ای   Ni-Al سنتز شده بر پایه روش هم رسوبی

 اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو در یزد

۵ . تهيه نانوذرات نيكل فريت به روش هيدروترمال

 اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو در یزد

۶ . تعیین  پتانسیل های ردوکس گلوکز بر اساس الکترود اصلاح شده کربن شیشه ای توسط رسوب الکتروشیمیائی ترکیب هیدروکسید دو گانه لایه ای   Ni-Al روی الکترود

 اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران در شیراز

۷ . Determination of  Urea  Redox Potential with a Ni-Cr  Layered Double Hydroxide Film Modified Glassy Carbon Electrode

 اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران در شیراز

۸ . LDH modified electrode for sensitive and facile determination of Phenol

سومین همایش بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختارها در دانشگاه تهران

۹ . Study of tempreture changes in hydrothermal and coprocipation metodes on pro perties of Ni/Al LDH

 سومین همایش بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختارها در دانشگاه تهران

۱۰ . Synthesis,characterization of thermal changes of Ni/Fe LDH by coprecipitation and hydrothermal methods

 سومین همایش بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختارها در دانشگاه تهران

۱۱٫ سنتز مایکروویو نانوذرات اسپینل فریت نیکل

 هشتمین همایش ملی دانشگاه پیام نور در قزوین

۱۲٫تهیه نانوذرات نیکل فریت به روش هیدروترمال

 اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو در یزد

۱۳٫ Voltammetric Determination of PhenolBased on  Ni-Cr-Al LDH Film Modified Glassy Carbon Electrode

پانزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران

۱۴٫ Electrochemical detection of Glucose on a Ni/Cr LDH modified electrode

 پانزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران