۲ تیر, ۱۴۰۳

طنز

mp4

دکتر الف حسینی توضيح ضروري :  موجوداتي كه در عكس مانند سوسيس در يك جا وكيوم شده...