اتانازی-۲

 در زمینه نظرات ادیان و افراد مذهبی نسبت به این موضوع، می خواستم مطلب را با نظر فقهای شیعی در مورد اتانازی شروع کنم. اما متاسفانه در هیچیک از مجموعه استفائات یا رسالاتی که من دیدم چنین چیزی ندیدم، از طریق سایت اینترنتی چند تن از مراجع نیز برایشان استفتا در مورد اتانازی با توضیحات کامل فرستادم اما با وجود گذشت دو هفته، جوابی نگرفتم.

به هرحال فعلا این نظر ادیان دیگر در مورد اتانازی را داشته باشید تا بعد عرض کنم که چه شد:

مسیحیت:
در بین شاخه های مختلف این دین توافق چندانی بر روی مساله اتانازی وجود ندارد
.
در حالیکه مسحیان سنتی (مثل باپتیست ها، پنت کستال ها، انگلیکان ها و اکثر کاتولیکهای متعصب) عموما مخالف اتانازی هستند، مسیحیان لیبرال (نظیر پیرسبیترین ها و سایر شاخه های لیبرال پروتستان) نظر موافق و حتی حمایت کننده ای نسبت به اتانازی از خود نشان می دهند. سایر شاخه های مسیحیان که ما آنها را مسیحیان میانه رو می‌نامیم (نظیر کاتولیکهای میانه رو، ارتدکس ها، متدیست ها و لوترن ها) نظرات مختلفی در این مورد دارند اما میتوان گفت که این دسته آخری بیشتر با انواع غیر مستقیم و غیر فعال اتانازی موافقند و نظر خوشی نسبت به روشهای مستقیم منجر به مرگ نظیر داروهای خودکشی یا دیگر کشی ندارند
.


بودا:
در دین بودا هر عملی که حتی منجر به تحریک یک انسان به خودکشی شود مردود است و گناه بزرگی شمرده میشود، چه رسد به مداخله مستقیم در امر آسمانی مرگ


هندو:
اصولا هندوها مرگ را قسمتی از زندگی میدانند که هرکس در هر زمانی بخواهد می تواند برود مرحله بعدی (مثل گیم هایی که رمزهایش لو رفته باشد.)

این مطلب احتمالا ادامه دارد!!!….

.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*