درمان ریشه (اندو دنتیکس) چیست؟

دکتر آرش خالقجو

درمان ریشه, عصب کشی, اندودنتیکس

وقتی از دندانپزشک خود می شنوید که “پوسیدگی دندانتان به عصب رسیده ” و باید عصب کشی شود چه چیز در ذهنتان مجسم می شود؟ آیا می دانید چه عواملی باعث بیماری و درد دندانتان شده است ؟ ایا میدانید درمانتان چه پروسه هایی را شامل می شود؟ و یا اینکه اصلا واژه “عصب کشی “صحیح است؟

درمان کانال ریشه (اندودنتیکس) چیست؟

 علم اندودنتیکس تخصصی در دندانپزشکی است که وظیفه اش  پیگیری٬ تشخیص ودرمان بیماری های “پالپ” دندان است.

 پالپ دندان چیست؟

پالپ که بعضی ها آن را “عصب” می نامند بافت نرم داخل دندان است که حاوی اعصاب٬عروق خونی٬عروق لنفاوی ودسته ای از سلول های  مسئول تکامل ساختمان دندان است. این بافت درقسمت تاجی در اطاقکی در مرکز آن ودر ریشه در کانال هایی که درداخل ریشه وجود دارد قرار گرفته است.

چه عاملی باعث بیماری یا مرگ پالپ می شود؟

وقتی باکتری های مولد پوسیدگی بر اثر پیشرفت در دندان به فضای پالپ برسند در داخل پالپ التهاب ایجاد کرده که در نهایت با پیشرفت بیماری باعث مرگ پالپ خواهند شد.

چگونه درد دندان ایجاد می شود؟

محصولات فعالیت باکتری ها و سموم مترشحه آنها به همراه اجزای مرده پالپ به صورت محرک هایی قوی باعث تحریک رشته های عصبی داخل پالپ عمل می کنند که باعث حس درد در دندان می شود که این نیز تا وقتی که رشته های عصبی هم بمیرند ادامه خواهد یافت که در این مرحله پروسه ایجاد عفونت آغاز می شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*